-4%
Mã SP: AKG C414 XLII
28.800.000đ
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: AKG C414 XLS
31.104.000đ
Đặt mua ngay
-12%
Mã SP: Micro AMI BM900
850.000đ
Đặt mua ngay
-14%
Mã SP: Boya By M1 Pro
690.000đ
Đặt mua ngay
-12%
Mã SP: Rode NT-2A
9.990.000đ
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: Shure SM27-LC
14.400.000đ
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: Shure Super 55-X
7.750.000đ
Đặt mua ngay