Doanh nghiệp thân thiết

Chính sách ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp thân thiết của Công Nghệ Winmaker JSC
I. Đối tượng áp dụng
 • Khách hàng Doanh nghiệp trên tất cả các kênh bán hàng

II.Nội dung chính sách
1. Điểm quy đổi
2. Đánh giá xếp hạng quy đổi
 • Chu kỳ đánh giá: Hàng quý – trong vòng 10 ngày đầu hàng quý, xếp hạng của khách hàng sẽ được thông báo.

 • Ngày bắt đầu hiệu lực sử dụng quyền lợi: ngày đầu tiên của mỗi quý.

III. Các quyền lợi được quy đổi
1. Nội dung quyền lợi
2. Điều kiện áp dụng quyền lợi
 • Phiếu mua hàng và Mã giảm giá:

  • Phiếu mua hàng và Mã giảm giá sẽ hết hạn sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày phát hành.

  • Mã giảm giá sẽ không được áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác và thẻ cào điện thoại.

  • Phiếu mua hàng sẽ không được áp dụng mua thẻ cào điện thoại.

 • Sản phẩm cho mượn:

  • Loại sản phẩm được cho mượn bị giới hạn, phụ thuộc vào sản phẩm demo có sẵn tại Công Nghệ Winmaker JSC

   .Giá trị sản phẩm cho mượn không vượt quá 10% tổng giá trị mua hàng lũy kế còn hiệu lực tại ngày mượn sản phẩm.

  • Giới hạn áp dụng: 2 lần/năm và đối đa 7 ngày/lần.

  • Áp dụng một số điều kiện cụ thể khi mượn sản phẩm.

 • Ưu đãi sinh nhật:

  • Sẽ được xác định và gửi mã giảm giá dựa trên số điện thoại và ngày sinh nhật được đăng ký bởi khách hàng

 • Sản phẩm trải nghiệm:

  • Giới hạn sản phẩm, phụ thuộc vào sản phẩm demo có sẵn tại Công Nghệ Winmaker JSC

   Giới hạn áp dụng: 2 lần/năm và áp dụng trong thời gian làm việc (9AM – 5PM)

 • Quà tết:

  • Sẽ được gửi theo địa chỉ trên hóa đơn bán hàng.

 • Miễn phí giao hàng:

  • Áp dụng trong vòng bán kính 30km tính từ cửa hàng gần nhất của Công Nghệ Winmaker JSC

   Các tỉnh khác: áp dụng trong vòng bán kính 120km tính từ cửa hàng gần nhất của Công Nghệ Winmaker JSC

   Đào tạo:

   • Giới hạn áp dụng: 1 lần/năm

   • Chỉ áp dụng tại các thành phố lớn

    Khác:

  • Các quyền lợi của khách hàng sẽ được loại trừ sau khi khách hàng thực hiện quyền lợi của mình trong cùng 1 kỳ hiệu lực.

  • Tất cả các ưu đãi trong chương trình sẽ không được chuyển đổi thành tiền, sản phẩm hoặc các ưu đãi khác.

  • Công Nghệ Winmaker JSC không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.
  • Công Nghệ Winmaker JSC được quyền chấm dứt việc sử dụng mã của khách hàng áp dụng cho chương trình này, khi đã giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích luỹ của khách hàng. Nếu phát hiện xảy ra tiêu cực trong việc sử dụng ưu đãi, Công Nghệ Winmaker JSC có quyền ngưng việc sử dụng cũng như hủy quyền tham gia chương trình của khách hàng.
  • Thể lệ chương trình có thể được thay đổi không cần báo trước.